Ejer Congress

VIth International Eurasian
Educational Research Congress

19-22 Haziran 2019 | Ankara Üniversitesi

1540036951_bnr.jpg
EJERCongress 2019

Prof. Elliot TURIEL

Elliot Turiel, University of California Berkeley'de Ordinaryüs Eğitim Profesörüdür. Turiel, Berkeley’de Dekan Vekili ve  Akademik İlişkilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şu an Psikoloji Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.   
Turiel’in araştırmaları sosyal ve ahlaki gelişim, ahlak ve kültür ilişkileri, haksız olarak algılanan kültürel uygulamalara muhalefet ve direniş konularına odaklanmaktadır.

Turiel’in ahlaki yargılar üzerine yaptığı araştırmaları, alanın ahlaki ve sosyal gelişim teorisinin formülasyonu ile sonuçlanmıştır. Çocukların okul ortamlarında karşılaştıkları eşitlik ve eşitsizlik kavramlarının yanı sıra, bireylerin eşitsizliklerle nasıl başa çıktıklarını (toplumsal cinsiyete dayalı olanlar gibi) toplumsal hiyerarşideki güç pozisyonlarını açık ve gizli olarak destekleyen uygulamaları değiştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapmaktadır.

Turiel, Sosyal Bilginin Gelişimi: Ahlak ve Sözleşme , Ahlak Kültürü: Sosyal Gelişim, Bağlam ve Çatışma (her ikisi de Cambridge University Press tarafından yayınlanan) kitapların yazarıdır. Ayrıca yakın zamanda iki monografi yayınladı: Nucci, L., Turiel, E., ve Roded, A.D. (2017). Ahlaki yargıların geliştirilmesinde süreklilik ve süreksizlik. İnsan Gelişimi, Özel İki Sayı Olarak Monograf, 60, 279-3410; ve Dahl, A., Gingo, M., Uttich, K. ve Turiel, E. (2018). İnsan refahı hakkında ahlaki akıl yürütme: Fedakârlık ve hayat kurtarmayı içeren çatışmaları yargılamak. Çocuk Gelişimi Araştırma Derneği'nin Monografileri.

 

EJERCongress 2019
DESTEKLEYENLER
 
#
Tamam