Ejer Congress

VIth International Eurasian
Educational Research Congress

19-22 Haziran 2019 | Ankara Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress 2019

EJER HAKKINDA

Eurasian Journal of Educational Research

Ani Yayıncılığın akademik bir dergisi olan EJER, ilk kez 2000 yılında yayınlanmıştır. Dergi eğitim alanındaki politikalar ve uygulamalarla ilgili oldukça kaliteli araştırmaları ve tartışma yazılarını yayınlamaktadır.

Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izlediği bir dergidir. EJER, özellikle öğretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, eğitim politikacıları ve eğitim araştırmacıları tarafından geleceğin eğitim sistemlerini oluşturmada oldukça değerli bir kaynaktır.

EJER, eğitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde öğrenmeyi artırmak, eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program değerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik öğretmenlerinin eğitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre eğitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır.

Eurasian Journal of Educational Research (EJER) akademik bir dergidir.

Ani Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 6 sayı çıkmaktadır.

ISSN: 1302-597X


Eurasian Journal of Educational Research / EJER incelemek için tıklayınız.

EJERCongress 2019
DESTEKLEYENLER
 
#
Tamam