Ejer Congress

VIth International Eurasian
Educational Research Congress

19-22 Haziran 2019 | Ankara Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress 2019

Posterler

Posterler katılımcılara, Kongre teması üzerine yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını görsel olarak paylaşma fırsatı verir. Posterler Kongre süresi boyunca belirlenmiş alanda sergilenir. Poster sahiplerinin çalışmalarıyla ilgilenenlerle görüşebilmeleri için programda belirtilen toplam yarım saatlik bir süre boyunca posterlerinin yanında bulunmaları istenir.

Ortak yazarlı poster bildirileri için, yazarlardan biri poster sunusundan sorumlu kişi olarak belirlenir. Bu posterden sorumlu yazar poster özetinin gönderilmesinden, diğer yazarları kabul sürecinden haberdar etmekten ve kabul alındığında kayıt işlemlerini tamamlamaktan sorumludur.

Poster sunucuları sunum tarihlerinde posterlerini belirlenmiş alana asmaktan, poster oturumu saatinde katılımcıların sorularını yanıtlamaktan ve Kongre bitiminde posterlerini ve getirmiş olabilecekleri diğer malzemeleri toplamaktan sorumludurlar; aksi halde posterlerinin ve diğer malzemelerinin yeniden dönüşüme gönderilmiş olmasını kabul ettikleri varsayılır.

Yalnızca tamamlanmış çalışmalar kabul edilir. Poster başvurusu aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  1. Posteri başlığı ve konusu, sıralı Kongre temalarından biriyle ilişkili olarak.
  2. Posterden sorumlu yazar ve varsa, diğer yazar(lar) (ortak posterler için).
  3. Poster özeti, ejercongress.org sitesindeki “özet gönder” bölümümde “poster bildiri” seçilerek formata uygun yüklenmelidir.
  4. Poster oturumlarında çeviri hizmeti yoktur.

Poster Şablonu Formatı

  1. Hazırlanacak olan posterlerin boyutları 70x100 cm ölçülerinde olmalıdır.
  2. Yazı karakteri Ariel, Times New Roman ile kalın yazım ile olmalıdır.
  3. Yazı büyüklüğü başlık için 100+ pt.,alt başlık için 36+,yazılar için ise 24+ pt. olmalıdır.

EJERCongress 2019
DESTEKLEYENLER
 
#
Tamam