Ejer Congress

VIth International Eurasian
Educational Research Congress

19-22 Haziran 2019 | Ankara Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress 2019

Tema

ANA TEMA

Eğitimi Güçlendirmek: Araştırma, Kuram ve Uygulama

Alt Temalar

Eğitimde Temel Aktörlerin Değişen Rol ve Sorumlulukları

Yaratıcılık ve Girişimcilik

Demokrasi ve Sosyal Adalet için Eğitim

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İçin Eğitim

Kalkınma için Eğitimde Yenilikler

Nitelikli bir Eğitim için Politika ve Stratejiler.

Kaynaştırma Eğitimi –Birlikte Öğrenme

Değişim İçin Birlikte Öğrenmek Ve Çalışmak

Eğitim Araştırmalarında Yöntemsel Sorunlar

Ölçme, izleme ve Değerlendirmede Yeni Paradigmalar

Eğitimde Yeni Paradigmalar

Yükseköğretimde Paradigma Değişimi

Eğitim ve Öğretimde Nitelik için BIT Kullanımı

Çocuk Kim İçin Eğitilmeli

Beden Eğitimi ve Spor

Eğitimde STEM Uygulamaları

EJERCongress 2019
DESTEKLEYENLER
 
#
Tamam